A víz és a bambusz

Hogy küzdenék víz formájában?? A természetben kiemelkedő a víz harmóniája a természettel. Sokszor lágy, szelíd oldala mutatkozik meg, máskor az erős rombolása. Ugyan a víz romboló munkát végez, de mellette építő munkát is. Ha a víz pusztító erejével küzdök jó célokat is szolgálhat, ha ezt az erőt arra használom, hogy másokat védjek és itt mutatkozik meg a természettel való harmónia. A természetben a lágy oldalát mutatja, nem pusztít értelmetlenül, de ha rákényszerül keményebb mindennél és nincs ami megállítsa.

Hogyan küzdenék bambusz formájában?? A bambusz látszatra nem túl erős, nem látszik rajta pusztító erő. De ellenáll a legerősebb szélnek, ellenáll bárminek, és a legnagyobb összetartásban harcol. Megvédi a másikat és őt is megvédi a másik, de nem kérik, hogy másokat védjen, és ő sem kéri, hogy őt védjék, de mégis a legnagyobb összetartásban harcol.

Balázs Dávid