A kötelesség

Mindenkinek az életét átszövik a kötelességek, kötelességei vannak maga felé és mások felé is. Fontos, hogy felismerje, mik ezek a kötelességei és elmulasztásuk milyen következménnyel járhat. Tűnhet úgy, hogy bizonyos dolgokat meg kell tennünk, pedig ez nincs így és fordítva. Optimális cél, hogy az összes kötelességét átlássa valaki és mindnek eleget tegyen. Ez valószínűleg nem lehetséges, az ember nem egy gép és képtelen mindent tökéletesen megtenni, a cél felé haladni viszont tud és ezt is kell tennie, ez is a kötelessége.

A leggyakrabban a kötelességeinket negatívan fogjuk fel, korlátoknak érezzük, sokszor mások által megszabott értelmetlen dolgoknak tartjuk őket. Ez hibás gondolkodás. Idővel rá kell ébrednie mindenkinek arra, hogy olyan irányba vigye az életét, hogy a felmerülő kötelességei hosszú távon a javára váljanak. A pillanatnyi állapot érdekesség csupán, mindig a cél az, amit szem előtt kell tartanunk és az odavezető út fogja nekünk a legtöbbet adni. Az, ha a mások felé irányuló kötelességeinknek megfelelünk, idővel vissza fog hatni ránk és segíti az életünket, a fejlődésünket. A magunkkal szembeni kötelességeinknek való megfelelés egyértelműen a javunkat szolgálja és törekednünk kell rá (pl. a minél jobb életre való törekvés, bármit is jelentsen ez az egyes embereknek).

A kötelességeinkkel erősen összefüggnek a felelősségeink. Ha felelősséget vállalunk (munkában, egy csoportban), azzal kötelességeink lesznek. Pontosan fel kell mérnünk, hogy az adott felelősséggel, mi jár együtt és mit kell majd tennünk. A felelősséggel együtt pozitív dolgok is járnak együtt (elismerés, vagy belső elégedettség), ezeknek egyensúlyban kell lenniük a belefektetett energiával.

Ez a vélemény nagyon én központúnak tűnhet, de valójában mindenki arra törekszik életben, hogy kellemesen érezze magát, sokszor ezt mások segítésével éri el, nem feltétlenül törtetéssel és anyagi dolgok halmozásával.

Salföld, 2009-08-12

Németh Mihály